• کلرسنج دیجیتال

  0 از 5

  کلرسنج مینی تستر مدل MW ساخت شرکت میلواکی مارتینی ساخت کشور رومانی

  کمپانی میلواکی گستره ای از کلرسنج های نوری را برای کاربری های گوناگون ارائه می کند

  ۷۶۸,۰۰۰ تومان
 • کیت سنجش کلر

  0 از 5
  کیت کلر برای اندازه گیری مقدار کلر باقیمانده آب خام و تصفیه شده توصیه می شوند با استفاده از این کیت ها میزان کلر باقیمانده آزاد ترکیبی و کل به روش حجم سنجی اندازه گیری می شود با استفاده از کیت های کلر غلظت های زیاد باقیمانده کل اندازه گیری می شود.
  کاربرد: سنجش کلر به روش ارتوتولئدین
  روش آزمون: رنگ سنجی
  تعداد آزمون: حدودا ۱۰۰ تست
  دامنه آزمون: C1=0/2-0/3-0/6-1-1/5-2 PPM
  کاربرد: سنجش کلر و به روش DPD
  روش آزمون: رنگ سنجی
  تعداد آزمون: حدودا ۵۰ تست
  دامنه آزمون:
  ۹۵,۰۰۰ تومان